wz
Postoje v karate

Přirozené postoje

Heisoku-Dachi Musubi-Dachi Hachiji-Dachi Heiko-Dachi
> > > >
Uchihachiji-Dachi Renoji-Dachi Teji-Dachi
> > > hL = zadní linie
Sl = boční linie
Ks = težiště
vL = přední linie
Fl = směr nohou

Základní postoje

Zenkutsu-Dachi Nekoashi-Dachi Kokutsu-Dachi Zuruashi-Dachi
> > > >
Fudo-Dachi Hangetsu-Dachi Shiko-Dachi Sanchin-Dachi
> > > >
Kiba-Dachi Sagiashi-Dachi Kosa-Dachi
> > >

Bojové postoje

Renoji-Kumite-Dachi Teji-Kumite-Dachi Zenkutsu-Kumite-Dachi Kokutsu-Kumite-Dachi
> > > >
Nekoashi-Kumite-Dachi Sanchin-Hangetsu-Kumite-Dachi
> > >