wz

    Kata


V současné době existuje v karate cca 70 kat (některé však jen s nepatrnými rozdíly). Většina z nich pochází z čínských zdrojů. Novodobé katy stylu Shotokan vytvořil G. Funakoši úpravou čínských kat. Dlouhé Kušunku a Bassai přeměnil na sérii 5 kat Pin-an ("mír a klid"). Později byly změněny názvy (Pin-an na Heian, Kušunku na Kanku, Naihanči na Tekki atd.). Jiné směry, např. Wado ryu si zachovaly původní formy i názvy.


Základní zásady při cvičení:

- cvičit každou katu přesně a často
- porozumět významu každého pohybu
- ovládnout technické hledisko katy i svalovou kontrakci a relaxaci (způsob užití síly)
- znát rychlost každého pohybu (při nácviku je možno pohyb výrazně zpomalit nebo zrychlit)
- správné polohy v pohybech i postojích
- dbát na Kiai (výkřik, který má demonstrovat bojový duch)
- zachovávat stálou rovnováhu
- dýchat v souladu s technikami
- soustavně sledovat zrakem cíl, představovat si soupeře
- stále udržovat myšlenku na obranu a útok (myšlenková a volní koncentrace na protivníka)


Rozdělení kata

1. Podle stylu

- styl Šorin (dlouhé, rychlé, lehké pohyby účinné na delší vzdálenost) - Heian, Bassai, Kanku, Enpi
- styl Šorei (pomalé kontrahované pohyby, zaměřené na rozvoj svalstva, prováděné s hlasitý dýcháním, účinné v boji na krátkou vzdálenost)

2. Podle obtížnosti

Základní:
- Taikyoku (Šodan, Nidan, Sandan, Jondan, Godan, Rokudan)
- Ten no kata
- Heian (Šodan, Nidan, Sandan, Jondan, Godan)
Pokročilé:
- Tekki (Šodan, Nidan, Sandan)
- Bassai (Dai, Šo)
- Kanku (Dai, Šo)
Vrcholné:
- Hangecu
- Sochin
- Chinte
- Gangaku
- Jion
- Jitte
- Niju Shiho
- Unsu


Seznam kata podle jednotlivých škol

Shotokan / BudokanShorin-RyuWado-RyuShito-RyuGoju-ryuKyokushinkai
1Heian ShodanPinan ShodanPinan ShodanPinan 1 Pinan Shodan
2Heian Nidan Pinan NidanPinan NidanPinan 2 Pinan Nidan
3Heian SandanPinan SandanPinan SandanPinan 3 Pinan Sandan
4Heian JondanPinan JondanPinan JondanPinan 4 Pinan Jondan
5Heian Godan Pinan GodanPinan GodanPinan 5 Pinan Godan
6Tekki ShodanNaihanchi ShodanNaihanchi 1Naihanchi 1  
7Tekki Nidan Naihanchi NidanNaihanchi 2Naihanchi 2  
8Tekki SandanNaihanchi SandanNaihanchi 3Naihanchi 3  
9Kanku ShoKushanku ShoKushanku ShoKosokun Sho  
10Kanku DaiKushanku DaiKushanku DaiKosokun Dai Kanku Dai
11HangetsuSesanSeishan(Sesan)(Sesan) 
12GangakuChintoChintoChinto  
13EnpiWanshuWanshuWanshu  
14Bassai ShoPassai Sho (Itosu No Passai)Passai ShoPassai Sho  
15Bassai DaiPassai Dai (Matsumura No Passai)Passai DaiPassai Dai (Matsumura No Passai)  
16JionJionJionJion  
17JiinJiin Jiin  
18JitteJitteJitteJitte  
19SochinSochin Sochin  
20WankanWankan Wankan  
21Gojushiho DaiGojushiho Gojushiho  
22Gojushiho Sho     
23MeikyoRohai 1-3RohaiRohai 1-3  
24NijushihoNiseshiNijushihoNiseishi  
25UnsuUnsu Unsu  
26ChinteChinte Chinte  
27 Teesho    
28 Tomari Bassai Tomari Bassai  
29 Ishmine Bassai Ishmine Bassai  
30   Matsumura no Rohai  
31   Shiho-Kosokun  
32   Nipaipo  
33   Shinpa  
34 Ananko Aoyagi  
35   Miojio  
36   Matsukase  
37   Gekisai Dai IchiGekisai Dai IchiGekisai Dai
38   Gekisai Dai NiGekisai Dai NiGekisai Sho
39   SaifaSaifaSaifa
40   SeisanSeisan 
41   SeipaiSeipaiSeipai
42   SeienchinSeienchinSeienchin
43   ShisochinShisochin 
44   KururunfaKururunfa 
45  IpairinpeSuparinpeiSuparinpei 
46   SanseiruSanseru 
47   SanchinSanchinSanchin no Kata
48   TenshoTenshoTensho
49    Hannan 
50Taikyoku Shodan     
51Taikyoku Nidan     
52Taikyoku Sandan     
53   Jiuroku  
54   Kosokun Dai  
55   Tomari No Wanshu  
56   Wanshu  
57   Sochin Aragaki-há  
58  AnanAnan  
59   Ciantanyara no Kushanku  
60  Niseishi   
61 Fukyu-Kata Dai-Ichi    
62 Fukyu-Kata Dai-Ni    
63 Koryu Passai    
64 Ryuko    
65     Tsuki no Kata
66     Yantsu
67     Sushi Ho
68     Garyu